БЛАГОДАРИМ НА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

Възможности за спонсорство

Diamond Спонсор

 • Брой спонсор пакети - 1
 • Осигурени билети за конференцията - 4 бр.
 • Фирмено лого на баджа на участниците в конференцията
 • Фирмено лого на официалния сайт за конференцията
 • Фирмено лого на брошурите с рекламна цел
 • Фирмено лого на отпечатаната програма
 • Упоменаване при откриване на събитието
 • Фирмено лого на рекламен банер в социалните мрежи
 • Публикация в социални мрежи, представяща компанията
 • Упоменаване в прес съобщение и публикации на медийни партньори

Platinum Спонсор

 • Брой спонсор пакети - 10
 • Осигурени билети за конференцията - 2 бр.
 • Фирмено лого на баджа на участниците в конференцията
 • Фирмено лого на официалния сайт за конференцията
 • Фирмено лого на брошурите с рекламна цел
 • Фирмено лого на отпечатаната програма
 • Упоменаване при откриване на събитието
 • Фирмено лого на рекламен банер в социалните мрежи
 • Публикация в социални мрежи, представяща компанията
 • Упоменаване в прес съобщение и публикации на медийни партньори

Gold Спонсор

 • Брой спонсор пакети - неограничен
 • Осигурени билети за конференцията - 1 бр.
 • Фирмено лого на баджа на участниците в конференцията
 • Фирмено лого на официалния сайт за конференцията
 • Фирмено лого на брошурите с рекламна цел
 • Фирмено лого на отпечатаната програма
 • Упоменаване при откриване на събитието
 • Фирмено лого на рекламен банер в социалните мрежи
 • Публикация в социални мрежи, представяща компанията
 • Упоменаване в прес съобщение и публикации на медийни партньори