ДЖЕВДЕТ ОЗДОГАН

Джевдет има опит с различните функции, съществуващи в една компания – продуктово развитие, подръжка, качество, логистика, инвестиция, закупуване. Той има добри познания в сферата на финансите, ценообразуването на продукцията, маркеринг и човешки ресурси. Богатият му опит в лийн продукцията и техниките за продуктово развитие са комбинирани в лийн философията и културата са част от работата с компаниятаТойота в Япония. Джевдет има и реализирани проекти в автомобилната и авиационната индустрия в държави като Англия, САЩ, Япония, Италия.

Джевдед ще говори за „Развитие на човешкия ресурс от Перспективата на Лийн“.