Йордан Йорданов

Ръководител отдел Оптимизация на производството в Melexis България

Йордан има магистърска степен от Техническия Университет-София по Компютърно Проектиране и Техники в Машиностроенето, както и бакалавърска степен по Икономика, с която надгражда инженерния си профил. Той демонстрира богат 13 годишен производствен опит, минавайки през различни функции –  от главен механик, процесен и индустриален инженер, до ръководител на процеси свързани с оптимизация на производството. Опитът на Йордан включва Lean Six Sigma проекти, участие в международни проекти за подобрение свързани с автомобилни производители като VW, Daimler, BMW и др., материален поток, съхраняване, оптимизация и роботизация на складови процеси и подобряване на процесния поток.

Йордан ще говори за „Дигитален Лийн – Примери от Мелексис“.